Tancament del
restaurant
per obres

Fins al setembre del 2021.